Europese norm EN 15780

Toepassingsgebied EN 15780

De norm EN 15780 heeft betrekking op ventilatiesystemen en airconditioning (HVAC-systemen in het algemeen) en definieert een eerste set van reinheidscriteria, reinigingsprocedures, de effectiviteit van de reinigingsmethodes en de validatie van de effectiviteit van reiniging.

 

De standaard EN 15780 specifieert de nodige vereisten en procedures bij het bepalen en behouden van de reinheid van HVAC-systemen:

  • inspectie en bepaling van de reinheid
  • frequentie van deze inspectie
  • selectie van reinigingsmethode
  • inspectie van het resultaat van de reiniging

 

De norm EN 15780 werkt parallel met de norm EN 12097.

 

Het doelpubliek waarop de norm EN 15780 betrekking heeft, zijn gebouweigenaren, service- en onderhoudsbedrijven, eindgebruikers, controlerende instanties en consultants.

Normalisatie is het vrijwillige proces waarbij technische specificaties worden opgesteld in overeenstemming tussen alle belanghebbende partijen (de industrie, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (MKBs en KMOs), consumenten, vakbonden, niet-gouvernementele milieuorganisaties (NGO's), de overheid, enz.). Onafhankelijke normalisatieorganisaties die actief zijn op nationaal, Europees en internationaal niveau, voeren het proces uit.

 

Hoewel de toepassing van normen nog steeds op vrijwillige basis gebeurt, heeft de Europese Unie sinds halfweg jaren tachtig steeds vaker gebruikgemaakt van normen om haar beleidsmaatregelen en wetgeving te ondersteunen.


Interpretatie EN 15780

Hamster Cleaning raadt aan uw ventilatiesysteem 1 keer per jaar te laten inspecteren. (audit luchtbehandlingssysteem). Uit deze inspectie zal blijken of remediërende acties, zoals een reiniging van de luchtkanalen, vervanging van de filters of reiniging van de warmtewisselaar, noodzakelijk zijn. 

Draft EN 15780
Download hier gratis een draftversie van de norm EN 15780. De officiële versie kan u via de officiële kanalen aankopen.
pren15780-draft.pdf
Adobe Acrobat document 424.6 KB