Toegankelijkheid van ventilatiesystemen voor onderhoud – aanbevelingen

In België bestaat sinds 2007 de norm NBN EN 12097 betreffende de eisen voor componenten die de toegankelijkheid van ventilatiesystemen voor onderhoud moeten garanderen.

 

Deze Belgische norm is een overname van de Europese norm EN 12097:2006 – Luchtverversing van gebouwen - Luchtkanalen - Eisen voor onderdelen van luchtkanalen die onderhoud aan het luchtkanaal mogelijk maken.

 

Deze norm is van toepassing in niet-residentiële installaties en dient naast de specificaties voor onderdelen die de toegankelijkheid moeten verzorgen, geïnterpreteerd te worden in een bredere context: de toegankelijkheid van ventilatiesystemen voor onderhoud. 

 

Enerzijds worden eisen opgelegd betreffende de specificaties van toegangsluiken. Anderzijds wordt aangegeven waar deze toegangsluiken geplaatst moeten worden. De norm maakt gewag van toegangsluiken, maar beter is om te spreken over toegangspunten. Een rooster of een afgekoppeld flexibel kanaal vormt ook een toegangspunt, waarvoor dezelfde regels moeten gelden als voor een toegangsluik in het kader van de toegankelijkheid van het ventilatiesysteem.

 

Verder lezen: download deze white paper via onze webshop.

Reactie schrijven

Commentaren: 0